Project Type: Air Fryer

Bò Kho Instant Pot (Vietnamese Beef Stew)

“Air Fryer” Vietnamese Style Wings

Cá Chiên Sốt Cà Chua (Vietnamese “Air Fryer” Fish with Tomato Sauce)

Cút Chiên Bơ – “Air Fryer” Butter Quails

Cà Tím Nướng Mỡ Hành – “Air Fryer” Eggplant with Scallion and Oil

“Air Fryer” Pork Chops (Vietnamese Style)

%d bloggers like this: