Project Type: Air Fryer

Bún Thịt Nướng (Vietnamese Grilled Pork Vermicelli)

Mực Nướng Sa Tế (Air Fryer “Grilled” Cuttlefish with Sate)

Pâté Chaud – Bánh Patê Sô (Vietnamese Savory Puff Pastry)

Bò Kho Instant Pot (Vietnamese Beef Stew)

“Air Fryer” Vietnamese Style Wings

Cá Chiên Sốt Cà Chua (Vietnamese “Air Fryer” Fish with Tomato Sauce)

%d bloggers like this: