Project Type: Air Fryer

Pâté Chaud – Bánh Patê Sô (Vietnamese Savory Puff Pastry)

Bò Kho Instant Pot (Vietnamese Beef Stew)

“Air Fryer” Vietnamese Style Wings

Cá Chiên Sốt Cà Chua (Vietnamese “Air Fryer” Fish with Tomato Sauce)

Cút Chiên Bơ – “Air Fryer” Butter Quails

Cà Tím Nướng Mỡ Hành – “Air Fryer” Eggplant with Scallion and Oil

%d bloggers like this: